Politica de confidentialitate si Protectie a datelor
Politica de confidentialitate si Protectie a datelor

Date despre noi.

 • Denumire juridică: S.C. NOVOTECH WORLD WIDE S.R.L.
 • Sediu social: str. Locotenent – Colonel Dumitru Papazoglu, nr. 96, et. 3, Bucuresti
 • Detalii de înregistrare Registrul Comerțului: J40/15594/2019
 • Cod identificare fiscal: 41903308
 • Activitate principala: intermedieri in comertul cu produse diverse CAEN-4619. ∙ Responsabil cu Protectia Datelor (DPO): Serban Oana Roxana. Ne. tel: 0771 632 022, eMail contact@isave.ro

SC. Novotech World Wide S.R.L pune mare accent pe protectia datelor cu caracter personal si pe confidentialitatea acestora, de aceea in acest angajament de respectare a datelor cu caracter personal si de confidentialitate a acestora, explicam tuturor celor aflati in relatii contractuale cu noi in scopul utilizarii aplicatiei iSave sau celor care intetioneaza a folosii aplicatia iSave si mai ales persoanelor vizate, ce date cu caracter personal colecteaza SC. Novotech World Wide S.R.L cat si modul si scopul de utilizare a acestor date.

Definitii

Date cu caracter personal.

In sensul art. 4 pct.1 al Regulamentului UE 2016/679 prin date cu caracter personal se inteleg orice informatii privind persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). In sensul aceluiasi text de lege, prin persoana identificabila (“persoana vizata”) se intelege persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai mult elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Prelucrarea datelor cu caracter personal

In sensul art. 4 pct.2 al Regulamentului UE 2016/679 prin prelucrare se intelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

Operator de date cu caracter personal.

In sensul art. 4 pct.7 al Regulamentului UE 2016/679 prin operator se intelege persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoana imputernicita

In sensul art. 4 pct.8 al Regulamentului UE 2016/679 prin persoană împuternicită de operator” se intelege persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Consimtamant

In sensul art. 4 pct.11 al Regulamentului UE 2016/679 prin „consimțământ” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Date genetice, biometrice, date privind sanatetea

In sensul art. 4 pct.13 al Regulamentului UE 2016/679 date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;

In sensul art. 4 pct.14 al Regulamentului UE 2016/679 date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

In sensul art. 4 pct.15 al Regulamentului UE 2016/679 date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;

Incalcarea securitatii datelor

In sensul art. 4 pct.15 al Regulamentului UE 2016/679 „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

Datele cu caracter personal colectate de SC. Novotech World Wide S.R.L

Datele cu caracter personal pe care SC. Novotech World Wide S.R.L le solicita utilizatorilor aplicatiei iSave sunt urmatoarele:

Informatii furnizate direct de catre utilizatori:

-Numele si prenumele si prenumele – necesar pentru identificare;

- Denumirea societatii- necesar pentru identificare;

-Numarul de telefon – necesar pentru comunicare;

- Data de nastere – necesar pentru identificare si pentru a preintampina consumul de bauturi alcoolice de catre persoanele sub 18 ani.

- Datele cardului bancar- necesar pentru efectuarea platilor prin aplicatia iSave; - datele contului bancar - necesar pentru efectuarea platilor catre comercianti; - domeniul de activitate al comerciantilor – necesar pentru prezentarea serviciilor acestuia;

- Sediul societatii/ punctul de lucru - necesar pentru a prezenta utilizatorilor clienti locatia la care comerciantul isi desfasoara activitatea;

- Programul de lucru al comerciantului – necesar pentru a prezenta utilizatorilor clienti intervalul orar in care acestia pot achizitiona produse sau servicii de la comerciantii intolati in aplicatia iSave.

- Informatii despre contul creat in aplicatia iSave, inclusiv numele de utilizator (ID-ul), parola si PIN-ul aplicatiei- necesare pentru utilizarea aplicatiei si logarea utilizatorilor.

Informatii furnizate indirect de catre utilizatori:

 • Adresa IP utilizată de fiecare Utilizator pentru a se conecta la Internet utilizând telefonul mobil personal. Însă noi NU folosim adresa ta de IP pentru a te identifica sau pentru a fi folosita în alte scopuri.
 • Informații despre dispozitivul mobil personal, precum conexiunea proprie de Internet, versiunea și sistemul de operare, precum și tipul dispozitivului. Sunt necesare pentru fuctionalitate normala a aplicatiei iSave, pt update-ul aplicatiei si compatibilitatea acesteia cu dispozitivul de pe care utilizati aplicatia iSave.
 • Date din contul Utilizatorului: informație privind comenzile efectuate de fiecare Utilizator, precum și feedback-ul și/sau comentariile efectuate despre acestea de fiecare Utilizator.
 • Date din contul Utilizatorului: informație privind comenzile efectuate de fiecare Utilizator, precum și feedback-ul și/sau comentariile efectuate despre acestea de fiecare Utilizator.
 • Istoricul de navigare, preferințele Utilizatorului istoricul platilor efectuate prin aplicatia iSave.

SC

Novotech World Wide S.R.L nu va colecta de la utilizatori date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și nu va preluca date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Temeiul legal.

Datele cu carater personal furnizate de utilizatori in mod voluntar cat si cele care sunt furnizate in mod involuntar sunt utilizate in conformitate cu urnatoarele temeiuri legale:

 • consimtamantul utilizatorului. (art. 6 alin. (1) lit a din Regulamentul (UE) 2016/679) pentru activitățile de inrolare si utilizare a aplicatiei iSave, de marketing direct, de transmiterea de newsletter, invitații la evenimente, etc
 • demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2016/679) pentru achiziționarea serviciilor sau produselor prin intermediul aplicatiei iSave.
 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului art. 6 alin. (1) lit. c din Regulamentul (UE) 2016/679

Scopul pentru care colectam datele personale ale utilizatorilor.

Scopul este in deplina concordanta cu temeiul legal al utilizarii acestor date cu caracter personal, anume:

 • A​. pentru a furniza serviciile noastre si a indeplinii contractele noastre cu utilizatorii. Temei legal: consimtamant, executare contracte. art. 6 alin. (1) lit.a, b din Regulamentul (UE) 2016/679

  - este posibil sa folosim datele personale ale utilizatorilor pentru a furniza aplicatia iSave, pentru a permite utilizatorilor crearea de conturi (ID) si pentru a permite utilizatorilor sa ofere feedback.

  - in cazul in care sunteti utilizator, datele dumneavoastra sunt necesare pentru a efectua o comanda de la comerciantii inrolati in aplicatia iSave si pentru a va permite sa incheiati un contract de prestari servicii catre dumneavoastra din partea comerciantilor inrolati in aplicatia iSave.

  - putem folosi datele utilizatorilor pentru a incasa pretul produselor comandate de catre dumneavoastra.

  putem folosi datele utilizatorilor pentru a oferii asistenta, inclusiv pentru a ajuta la rezolvarea problemelor privind functionalitatea aplicatiei iSave, pentru a raspunde la intrebarile adresate de utilizatorii aplicatiei iSave;

  folosim datele de contact ale utilizatorilor pentru a aduce la cunostinta acestora actualizarile aplicatiei iSave, modificarea Termenilor si conditiilor de utilizare a aplicatiei, modificarea Politicii de confidentialitate.

 • B. pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului; Temei legal: art. 6 alin. (1)

  lit. c din Regulamentul (UE) 2016/679.

  Folosim datele personale ale utilizatorilor în efortul nostru de a preveni frauda, inclusiv plățile frauduloase. Dacă sunt furnizate informații false sau inexacte și este identificată sau suspectată vreo frauda, datele personale ale utilizatorilor pot fi transmise agențiilor de prevenire a fraudei și pot fi înregistrate de noi sau de acestea.

  - putem folosi datele cu caracter personal ale utilizatorilor in scopul de a aplica Termenii si conditiile de utilizare a aplicatiei iSave si pentru a raspunde cerintelor impuse de lege, care pot include dezvaluirea datelor utilizatorilor aplicatiei iSave catre instantele de judecata, unitatile de parchet/politie, autoritatile publice sau autoritatiilor de investigare a criminalitatii.

 • C. Pentru a oferii utilizatorilor materiale de marketing. Baza legala: consimtamant, executare contract ​art. 6 alin. (1) lit.a, din Regulamentul (UE) 2016/679

  Este posibil sa va contactam cu mesaje promotionale privind aplicatia iSave si produsele sau servciile oferite de comerciantii cu care ​SC. ​Novotech World Wide S.R.L are incheiate contrate de colaborare. Pentru a primi aceste comunicari este necesar ca utilizatorii aplicatiei iSave sa-si exprime, in prealabil, consimtamantul la primirea unor asemena comunicari. Daca utilizatorii si au exprimat consimtamantul la perimirea acestor comunicari comerciale, iar ulterior, in situatia in care clientii nu mai doresc primirea acestor comunicari, ​SC. ​Novotech World Wide S.R.L ofera clientilor dreptul de a solicita incetarea primirii acestor comunicari.

 • D. Pentru reorganizarea sau modificarea activitatii ​SC. ​Novotech World Wide S.R.L Baza legala: consimtamant si interes legiti, art. 6 alin. (1) lit.a si c din Regulamentul (UE) 2016/679

  ​In situatia in care S.C. Novotech World Wide S.R.L. este supusa unei divizari, fuziuni sau altor reorganizari, este posibil ca S.C. Novotech World Wide S.R.L. sa fie nevoita sa transfere datele cu caracter perosnal ale utilizatorilor aplicatiei iSave catre societatea care va prelua in parte sau in totalitate societatea S.C. Novotech World Wide S.R.L.. S.C. Novotech World Wide S.R.L. se asigura ca societatea ce va prelua S.C. Novotech World Wide S.R.L. va folosi datele cu caracter personal ale utilizatorilor aplicatiei iSave in aceleasi scopuri cu cele mentionate in prezenta politica de confidentialitate, aducand la cunsotinta acesteia prezenta politica de confidentialitate, obligatia de a o respecta si obligatia de a aduce la cunsotinta utilizatorilor aplicatiei iSave noua politica de confidentialitate daca societatea absorbanta intentioneaza modificarea prezentei politici de confidentialitate.

Perioada de retentie a datelor​.

SC. ​Novotech World Wide S.R.L stocheaza datele cu carater personal oferite de utilizatori doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele personale ale utilizatorilor aplicatiie iSave, anume doar pe perioada in care o anumita persoana are calitatea de utilizator al aplicatiei iSave si nu mai tarziu de momentul in care utilizatorul doreste dezactivarea contului de utilizator si/sau incetarea relatiei contractuala cu ​SC. ​Novotech World Wide S.R.L in vederea utilizarii aplicatii iSave. In situatia in care ​SC. ​Novotech World Wide S.R.L emite o factura fiscala catre un anumit utilizator, datele cu caracter personal mentionate in factura respectiva vor fi stocate o perioada de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului finaciar in cursul caruia au fost intocmite. Aceasta ceritna este impusa de oridinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. In conformitate cu acest act normativ, chitantele vor fi pastrate o perioada de 5 ani cu incepere de la finalul exercitiului finaciar in cursul caruia au fost intocmite.

Astfel, la dezactivarea conturilor de catre utilizatori ​SC. ​Novotech World Wide S.R.L va sterge in cel ami scurt timp posibil datele utilizatorului care si-a dezactivat contul, cu exceptia datelor finaciar contabile care trebuie pastrate de ​SC. ​Novotech World Wide S.R.L pe perioada prevazuta in legislatiile finaciar contabile.

Transferul de date.

SC. ​​Novotech World Wide S.R.L nu va dezvalui datele utilizatorilor aplicatiei iSave catre terte perosane pentru a fi utilizate in propriile lor scopuri, fara consimtamantul expres si prealabil al utilizatorilor aplicatiei iSave.

Cu toate acestea, este posibil ca ​SC. ​Novotech World Wide S.R.L sa transmita datele cu caracter personal ale utilizatorilor aplicatiei iSave, insa aceasta transmitere este efectuata exclusiv in scopul utilizarii aplicatiei, intermedierii relatiilor dintre utilizatorii-clienti si utilizatorii comercianti si in scopul efectuarii platilor. In aceste situatii, este posibil ca ​SC. ​Novotech World Wide S.R.L sa dezvaluie datele cu caracter personal ale utilizatorilor catre alte companii aflate in legatura contractuala cu ​SC. ​Novotech World Wide S.R.L si care ofera ​SC. ​Novotech World Wide S.R.L anumite servicii, cum ar fi companiile care se ocupa cu mentenanta aplicatiei iSave, companiile care ofera servici de facturare, institutiile finaciare care ofera sercvicii de plata electronica sau companiile care trimit e-mailuri in numele nostru.

Aceste entități sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca îndeplinesc cerințele specifice in materia protectiei a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitata de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

Datele cu caracter personal oferite de utilizatori, ce conțin date de identificare pot fi folosite in comunicari comerciale sau răspunsuri la solicitările trimise de utilizatori, iar în cazul unor solicitări legitime, vor fi transmise către autoritățile statului sau altor parti cu consimțământul sau la instrucțiunile utilizatorilor.

Drepturile utilizatorilor

Avand in vedere ca Novotech Wilde Wide S.R.L. pune mare accent pe respectarea drepturilor utilizatorilor refertoare la datele cu caracter personal ale acestora, in cele ce urmeaza intentionam sa va prezentam in detaliu toate drepturile de care va bucurati ca utilizatori ai aplicatiei iSave.

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii ​Europene („carta”) și articolul 1 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T UE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal.

Conform dispozitiilor legale, persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi:

- Conform art. 10 al Regulamentului UE 2016/679, persoana vizata are dreptul la transparenta prelucrarii datelor cu caracter personal.

- Conform art. 13 al Regulamentului UE 2016/679, persoana vizata are dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal. In temeiul acestui drept persoana vizata are dreptul de a primii informatii despre identitatea si datele de contact ale operatorului, categoria datelor cu caracter personal, scopul in care sunt preluate datele cu caracter personal, temeiul juridic, perioada pentru care sunt utilizate datele cu caracter personal, dreptul de a depune o plagere in fata autoritatii de supraveghere ​www.dataprotection.ro​. Toate aceste informatii au fost prezentate in mod expres in sectiunile anterioare ale prezentei Politici de confidentialitate.

- Conform art. 16 al Regulamentului UE 2016/679 dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal conform caruia, persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare

- Conform art. 17 al Regulamentului UE 2016/679 dreptul la stergerea datelor cu caracter personal, conform caruia persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care exista pre exemplu, unul din urmatoarele motive: - datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; - persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul alineatul (1) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

- Conform art. 18 al Regulamentului UE 2016/679 dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), conform caruia persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

- Conform art. 19 al Regulamentului UE 2016/679, S.C. Novotech Wilde Wide S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 1 , articolul 17 alineatul (1) și articolul 1 , cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. S.C. Novotech Wilde Wide S.R.L. informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

- Conform art. 20 al Regulamentului UE 2016/679, persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);

- Conform art. 21 al Regulamentului UE 2016/679, În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

In temeiul alineatului 2 al art. 21 din Regulamentului UE 2016/679 atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Astfel, utilizatorii isi pot exercita aceste drepturi, oricand, prin solictarea scrisa adresata S.C. Novotech Wilde Wide S.R.L prin intermediul mijloacelor puse la dispozitie prin intermediul aplicatiei iSave.

Securitatea datelor cu caracter personal.

SC. Novotech Wilde Wide S.R.L. face eforturi considerabile pentru a asigura o securitate cat mai adecvata a datelor cu caracter personal a utilizatorilor aplicatiei iSave, in acest sens S.C. Novotech Wilde Wide S.R.L. si in acord cu art. 32 din regulamentul UE 2016/679 va:

pseudonimiza si cripta datele cu caracter personal;

- efectua un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal;

- restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal si accesul la acestea in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica.

- face eforturi de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;

Data ultimei actualizari: 01.10.2020